miércoles, 2 de febrero de 2011

Decalogo Primarias Jordi Hereu

“10 idees, 10 prioritats, per una Barcelona gran: metropolitana i catalana, mediterrània i europea, que es fa i es viu barri a barri, persona a persona”.
Jordi Hereu
DECÀLEG:

  1. Millorar el TRANSPORT PÚBLIC, exigint la construcció total de la L9 i ampliant l’horari nocturn del Metro. Garantir la mobilitat 100% accessible al conjunt de la ciutat.
  2. Tenir cura especial de la GENT GRAN, assegurant serveis com l’assistència domiciliària i els centres residencials per a tots, oferint noves prestacions a la Targeta Rosa i accions en oci, cultura i formació.
  3. Fer de Barcelona referència internacional en CULTURA i la millor plataforma de la cultura i la llengua catalana. Fomentar la indústria creativa i completar la xarxa de biblioteques i de fàbriques de creació.
  4. Fer de Barcelona un espai d’EDUCACIÓ d’excel·lència. Cobrir tota la demanda de places d’escoles bressol, incrementant la qualitat a Primària i a Secundària i potenciant les universitats. Trilingüisme.
  5. Afavorir la CREACIÓ D’OCUPACIÓ, en el marc d’un nou Pacte Local i redoblant els serveis de Barcelona Activa per a formació i emprenedors. Incrementar el milió de llocs de treball que ja té la ciutat.
  6. Potenciar les polítiques de PROMOCIÓ ECONÒMICA, amb la creació d’espais (culminació del 22@ i extensió del model, BZ i la nova Zona Franca, l’àrea de Sagrera) i amb accions de projecció internacional i de foment al comerç.
  7. Realitzar un URBANISME DE QUALITAT, des del Tres Turons i el Carmel a Vallbona i la Verneda, des del Paral·lel a Can Batlló i la cobertura de vies del tren a Sants, des de les Glòries a la reforma del front litoral.
  8. Impulsar la TRANSFORMACIÓ DEL NORD de la ciutat, de Glòries a Trinitat (amb l’estació de La Sagrera) i amb la reconversió de la façana del Besòs (nous ponts, noves activitats i grans centres culturals).
  9. Fer un nou Pacte per CIUTAT VELLA, posant l’èmfasi en les polítiques de convivència i residència i vetllant per la seguretat i la qualitat, amb la ordenació de la Rambla com a projecte emblemàtic.
  10. No baixar la guàrdia en la SEGURETAT, garantint la dotació de Mossos d’Esquadra, creant la Justícia de Proximitat i impulsant una Llei Catalana de l’Espai Públic que respongui amb eficàcia als problemes de civisme

No hay comentarios:

Publicar un comentario